Nalazite se na: Home » Župna vijeća

Župna vijeća

 

Sa stranice www.djos.hr prenosimo dio pravilnika o župnim ekonomskim i pastoralnim vijećima u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji:

 

Župno ekonomsko vijeće

PRAVILNIK ŽUPNOG EKONOMSKOG VIJEĆA
ĐAKOVAĈKO-OSJEĈKE NADBISKUPIJE
Narav
Članak 1.
Župno ekonomsko vijeće (u daljnjem tekstu: ŽEV) je tijelo koje pomaže župniku u upravljanju župnim vremenitim dobrima. Prema kan. 537 Zakonika kanonskog prava, treba ga imati svaka župa.
Sastav
Članak 2.
1. ŽEV je savjetodavno tijelo, sastavljeno od četiri do osam vjernika laika, predloženih od župnika, izabranih od župne zajednice i potvrĎenih od dijecezanskoga biskupa (usp. Izjave i odluke Druge biskupijske sinode, br. 577, 584 b).
2. Za članove ŽEV-a mogu biti izabrane punoljetne osobe koje su primile sakramente kršćanske inicijacije. Trebaju se odlikovati uzornim kršćanskim životom, razboritošću i aktivnim sudjelovanjem u životu župne zajednice te biti sposobne procijeniti ekonomska pitanja u crkvenom duhu i, po mogućnosti, stručne u pitanjima gospodarstva i prava. Svoju službu vrše besplatno.

……

 

Župno ekonomsko vijeće župe svetog Nikole Tavelića:

1.  VEDRAN VRUČINA, 

 1. MANDIKA JUKO,
 2. PETAR MATIĆ, 
 3. IVICA ŽIVKOVIĆ,
 4. JOSO KOSIĆ, 
 5. ANDRIJA MATIJEVIĆ, 
 6. ŽELJKO KUPREŠAK, 
 7. MIRJANA FRANIĆ, 
 8. DRAGO KOPIĆ, 
 9. ZDENKA ROMIĆ, 
 10. LJUBICA VARGEK, 
 11. FRANJO ŽUPARIĆ, 
 12. DANIJEL ŠOKIĆ, 
 13. MARA ČOVIĆ, 
 14. KATA ŽIVKOVIĆ, 
 15. DUBRAVKA ZOVKIĆ,
 16. SNJEŽANA GORUPIĆ, 
 17. MARKO DOROTEK, 
 18. IVAN GVOZDIĆ, 
 19. BRANKA PEJAKOVIĆ, 
 20. Sestra Mihaela Musić

 


 

Župno pastoralno vijeće

PRAVILNIK ŽUPNOG PASTORALNOG VIJEĆA
U ĐAKOVAĈKO-OSJEĈKOJ NADBISKUPIJI
Narav i svrha
Članak 1.
Župno pastoralno vijeće (ŽPV) savjetodavno je tijelo župnika (usp. kan. 536 § 1-2) koje u skladu s krsnim poslanjem svih vjernika i sviješću suodgovornosti planira, promiče i usklaĎuje pastoralnu djelatnost u župi na području naviještanja Božje riječi (kerigma), bogoslužja (leiturgia) i dobrotvornosti (diakonia).
Ustanovljenje
Članak 2.
Svaka župa Đakovačko-osječke nadbiskupije treba imati ŽPV, koje predstavlja cijelu župnu zajednicu (usp. kan. 536; dekrete o osnutku ŽPV-a br. 981/1988. od 15. svibnja 1988. i br. 1100/1997. od 4. lipnja 1997.; Izjave i odluke Druge biskupijske sinode, br. 583).
Sastav
Članak 3.
1. Broj članova ŽPV-a ovisi o veličini župe. Neka on ne bude manji od 6 niti veći od 20 članova.
2. Za članove ŽPV-a mogu biti izabrane punoljetne osobe koje su primile sakramente kršćanske inicijacije. Trebaju se odlikovati uzornim kršćanskim životom, razboritošću, aktivnim sudjelovanjem u životu župne zajednice te biti spremne promišljati o pastoralnim pitanjima u crkvenom duhu. Predlaže ih župnik, izabire župna zajednica, a potvrĎuje dijecezanski biskup. Svoju službu vrše besplatno.
3. Članovi ŽPV-a po službi su župnik, župni vikari i rektori javnih crkava na području župe. Župnik neka vodi računa da meĎu članovima ŽPV-a bude i barem po jedan predstavnik osoba posvećenoga života te vjeroučitelja u školi koji žive na području župe.

……

 

Župno pastoralno vijeće župe svetog Nikole Tavelića:

 1.  VEDRANA BABIĆ 
 2.  ANTE EŠEGOVIĆ
 3.  ANTE JUKO
 4.  MARA JURIĆ
 5.  IVICA ŠPURGA
 6.  PERO ŠUŠAK