Nalazite se na: Home » Župnik

Župnik

Vlč. Marko Peulić

 

111Rođen u Ilači 10.siječnja 1952., osnovnu školu završio u Ilači, klasičnu gimnaziju i studij teologije završio u Đakovu a zaređen za svećenika 1978. u Đakovu. Bio je župni vikar u župi Osijek 1 i župi Valpovo. Župnik u župi Petrijevci 20 godina i aktualni župnik župe sv. Nikola Tavelić 10 godina. Dekan je bio 7,5 godina u valpovačkom dekanatu, a sada obnaša službu dekana županjskog dekanata. Kateheta je u srednjoj tehničkoj školi u Županji.